Logon Screen Rotator 4.4 screenshot

Logon Screen Rotator 4.4 full

Choose an unlimited amount of images to change your logon screen on each logon.